WSZYSTKIE WPISY

OC zawodowe dla ponad 250 specjalistów. Jak działa ochrona?

15.6.2023
,
Leadenhall Insurance

Naruszenie praw autorskich, złamanie umowy o zachowaniu poufności, wyciek danych osobowych – to kilka przykładów błędów i uchybień, które narażają Cię na roszczenia klientów. Przed wynikającymi z nich konsekwencjami finansowymi ochronisz się polisą odpowiedzialności cywilnej (OC) zawodowej. Dostępne w Leadenhall ubezpieczenie adresowane jest do przedstawicieli ponad 250 profesji.

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Co to jest OC zawodowe?
 2. Do jakich branż jest skierowane?
 3. Jaką ochronę zapewnia polisa?

1. Czym jest OC zawodowe?

Ubezpieczenie OC chroni przed roszczeniami osób trzecich, którym wyrządzisz szkodę przy świadczeniu usług lub wykonywaniu pracy. W praktyce działa to tak, że ubezpieczyciel przejmuje na siebie finansowe skutki błędów, które popełnisz włącznie z pokryciem kosztów Twojej obrony i wypłatą należnego odszkodowania.

Jeżeli jesteś właścicielem samochodu i spowodujesz wypadek lub kolizję, poszkodowany dostaje odszkodowanie od Twojego ubezpieczyciela. 

Podobnie działa odpowiedzialność cywilna zawodowa. Praca w każdej branży wiąże się z ryzykiem popełnienia kosztownego błędu – np. w związku z niedopatrzeniem, naruszeniem zapisów umowy czy niedotrzymaniem tajemnicy zawodowej. 

Jeżeli pracujesz na umowie o dzieło, zlecenie lub B2B i chcesz chronić się przed finansowymi konsekwencjami roszczeń, które wiążą się z tego rodzaju uchybieniami, może skorzystać z ze specjalnej polisy OC zawodowej.

2. Kto może skorzystać z ochrony?

W Leadenhall ubezpieczenie OC zawodowej dla profesjonalistów dostępne jest dla ponad 250 profesji w 14 obszarach działalności. To m.in. szeroko rozumiane usługi finansowe, TLS, działalność wydawnicza, doradztwo biznesowe, kultura i reklama, HR i szkolenia oraz bezpieczeństwo i kontrola jakości.

Produkt bazuje na rozwiązaniach dostępnych m.in. w Wielkiej Brytanii, gdzie świadomość ubezpieczeniowa w tym zakresie jest zdecydowanie wyższa. Za konstrukcję ochrony odpowiada Lloyd’s of London – najstarszy i największy rynek ubezpieczeń specjalistycznych na świecie.

To dobrowolna ochrona, z której możesz skorzystać, jeżeli nie obejmuje Cię ustawowy obowiązek posiadania polisy OC (a tak jest w przypadku m.in. lekarzy, notariuszy czy księgowych) lub chcesz zwiększyć limit ochrony ponad ten wymagany przez ustawodawcę w ramach polisy obowiązkowej, jeśli jesteś zobowiązany do jej wykupienia.

Poniżej przykłady branż, do jakich jest skierowane OC zawodowe w Leadenhall.

Kto może ubezpieczyć się w ramach ubezpieczenia OC zawodowego?

Obszar działalności

Przykładowe profesje

kultura / rozrywka

agent reklamowy, projektant mody, instrumentalista, specjalista ds. marketingu, specjalista ds. organizacji wesel, stylista, kustosz

twórczość pisarska, wydawnicza i medialna

copywriter, biograf, dziennikarz radiowy, ilustrator, fotograf, aktor dubbingowy

zasoby ludzkie, edukacja, szkolenia

doradca zawodowy, lektor języka obcego, doradca akademicki, bibliotekarz, trener biznesowy, specjalista ds. rekrutacji 

zarządzanie i compliance

doradca ds. zarządzania, konsultant biznesowy, specjalista ds. zgodności z przepisami prawnymi, project manager

rynek nieruchomości

architekt krajobrazu, planista przestrzenny, projektant wnętrz, urbanista, ogrodnik, konsultant ds. oświetlenia

ochrona środowiska i ekologia

konsultant ds. ekologii, zoolog, naukowiec w dziedzinie ochrony środowiska, specjalista ds. energetyki solarnej

bezpieczeństwo i kontrola jakości

wykładowca BHP, prywatny detektyw, technik jakości produktów, konsultant ds. ergonomii

3. Jaką ochronę zapewnia i ile kosztuje OC zawodowe?

Podstawowy wariant ochrony obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzenia działalności zawodowej. To uchybienia powstałe w trakcie pracy wykonywanej w ramach pisemnej umowy o dowolnym charakterze.

Polisa jest rozszerzona o pokrycie kosztów obrony, dochodzenia czy ugody w odniesieniu do wniesionego lub potencjalnego roszczenia. Dotyczy to także kosztów obrony w postępowaniach karnych, karno-skarbowych lub administracyjnych, co ma istotne znaczenie w przypadku sporu np. urzędem skarbowym lub ZUS.

Do ubezpieczenia kwalifikują się także takie sytuacje jak:

 • naruszenie obowiązku zachowania poufności,
 • oszczerstwo, zniesławienie lub pomówienie,
 • naruszenie praw własności intelektualnej,
 • odpowiedzialność w ramach wspólnego przedsięwzięcia,
 • utrata dokumentów,
 • rażące niedbalstwo.

Możesz również skorzystać z dodatkowej sekcji ochrony gwarantującej pokrycie kosztów postępowań i kar administracyjnych z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) oraz finansowych strat wynikających z incydentów informatycznych związanych z działaniami hakerów lub złośliwego oprogramowania.

W ramach polisy przejmujemy na siebie finansowe konsekwencje roszczeń o wartości nawet do 2 mln zł. Składka zależy m.in. od charakteru działalności, przychodów oraz wysokości sumy gwarancyjnej. Minimalna cena rocznej ochrony zaczyna się od około 400 zł – to mniej od polisy OC, którą kupujesz jako posiadacz samochodu.

Przykładowe, objęte ubezpieczeniem uchybienia w czasie wykonywania obowiązków zawodowych:

 • project manager naruszył obowiązek zachowania poufności,
 • specjalista ds. marketingu naruszył czyjeś prawa autorskie,
 • doradca ds. zarządzania „pozwolił” na wyciek danych lub utracił dokumenty,
 • dziennikarz radiowy znieważył kogoś podczas wywiadu.

Pamiętaj, ubezpieczenie OC zawodowej można zawrzeć wyłącznie za pośrednictwem niezależnych pośredników – agentów i brokerów ubezpieczeniowych. 

Autor

Leadenhall Insurance

View source version:
Source:

Dokumenty

No items found.
WSZYSTKIE WPISY