Zostań naszym partnerem

Dołącz do tysięcy agentów oferujących specjalistyczne ubezpieczenia Leadenhall.

Obsługa klienta

Pracujemy od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8:00-16:00.

Jan Młynarczyk

Specjalista ds. Obsługi Klienta

Aneta Zakrzewska-Malińska

Specjalistka ds. Obsługi Klienta

Leadenhall Insurance S.A.

ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa
NIP: 521-354-46-08

REGON: 142070660
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000340229 NIP: 521-354-46-08, REGON: 142070660 Kapitał akcyjny 207.992,00 złotych opłacony w całości.