WSZYSTKIE WPISY

Odpowiedzialność za RODO – czy da się chronić polisą?

26.6.2023
,

Czy da się zabezpieczyć przed karą za naruszenie przepisów RODO? Naruszenie zasad ochrony danych osobowych grozi nałożeniem przez organ nadzoru wysokiej kary finansowej. Przed konsekwencjami błędów tego rodzaju chroni rozszerzone we właściwy sposób ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) zawodowej.

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Czym jest RODO i kto jest narażony na kary za naruszenie zasad?
 2. Co grozi za naruszenie zasad RODO?
 3. Jaka polisa zapewni odpowiednią ochronę przed naruszeniem zasad RODO?

1. Czym jest RODO i kto jest szczególnie narażony na naruszenie zasad rozporządzenia?

RODO, czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych, to unijny dokument, który reguluje przepisy dotyczące prywatności i zabezpieczenia informacji o osobach fizycznych.  Zawiera zasady przetwarzania danych osobowych oraz ich swobodnego przepływu.

Jednym zdaniem: prawo to chroni Twoje dane przed upublicznianiem ich bez Twojej zgody.

Dane osobowe obejmują wszelkie informacje identyfikujące osobę np. jej adres email i telefon, ale również dane wrażliwe np. o stanie zdrowia lub finansach. Zgodnie z RODO osoby lub podmioty je przetwarzające muszą zachować właściwe środki bezpieczeństwa oraz procedury zabezpieczające dane przed nieautoryzowanym dostępem lub ujawnieniem. To m.in. pracownicy biur rachunkowych, analitycy baz danych, przedstawiciele działów kadrowych czy specjaliści IT, którzy odpowiadają za szczelność systemów informatycznych, w których przechowywane są m.in. dane o klientach i pracownikach.

Należy pamiętać, że kary związane z naruszeniem przepisów RODO obejmują każdego, kto przetwarza dane osobowe. Niezależnie od tego, czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, zarządzasz firmą z tysiącami pracowników, czy pracujesz w sektorze administracji publicznej.

2. Co grozi za naruszenie zasad ochrony danych osobowych?

W samym 2022 roku do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) – instytucji odpowiedzialnej za nakładanie kar – trafiło prawie 7 tys. skarg związanych z naruszeniem RODO. 

Kary przyznawane są na drodze decyzji administracyjnej. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie z uwzględnieniem okoliczności, w jakich doszło do naruszenia, złamania lub nieprzestrzegania przepisów.

Istnieją dwie kategorie kar finansowych, które mogą zostać nałożone z tytułu naruszenia RODO: 

 • do 10 lub 20 mln euro,
 • do 2% lub 4% całkowitego rocznego obrotu firmy z zeszłego roku.

Kary osiągają różne wysokości – od kilku tysięcy po miliony złotych. Do końca 2022 r. najwyższa kara nałożona w Polsce wyniosła prawie 5 mln zł.  Konsekwencje finansowe złamania przepisów RODO mogą więc bez trudu zrujnować budżet niejednej osoby lub firmy.

Dotyczy to zwłaszcza niewielkich biznesów i przedstawicieli wolnych zawodów, którzy często działają na własną rękę lub ponoszą odpowiedzialność w ramach zawieranych ze zleceniodawcami umów.

3. Jaka polisa zapewni odpowiednią ochronę?

Odpowiedzią na ich potrzeby jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej. To  ochrona przed konsekwencjami finansowymi nienależytego wykonania usług zawodowych. Czyli na wypadek roszczeń, zgłoszonych wobec Ciebie przez osoby fizyczne lub firmy, z którymi współpracujesz.

Polisa może zostać rozszerzona o takie elementy jak:

 • dodatkowe koszty obrony w postępowaniu cywilnym
 • pokrycie kosztów w postępowaniu karnym, karno-skarbowym lub administracyjnym,
 • odpowiedzialność za naruszenia praw własności intelektualnej,
 • odpowiedzialność za naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy,
 • odpowiedzialność za oszczerstwo, zniesławienie lub pomówienie,
 • utrata dokumentów.

Dodatkiem do polisy może także być ochrona na wypadek kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz kosztów cyber-incydentów. Polisa obejmuje wówczas roszczenia wynikające ze szkód, które dotyczą naruszenia zasad ochrony danych osobowych, w tym postepowań regulacyjnych prowadzonych przez organ nadzoru oraz szkód wynikających z działania złośliwego oprogramowania.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej w Leadenhall mają bardzo wysokie limity – sięgają nawet 2 mln zł. Dzięki temu zapewnisz sobie bezpieczeństwo finansowe na wypadek popełnienia błędu i nałożenia na Ciebie nawet bardzo wysokiej kary.

Więcej na temat ubezpieczenia OC zawodowej i związanego z nim ryzyka ujawnienia danych osobowych przeczytasz pod tym linkiem

Autor

View source version:
Source:

Dokumenty

No items found.
WSZYSTKIE WPISY