WSZYSTKIE WPISY

Polisa OC zawodowej jest dostępna dla prawie każdego…

29.4.2024
,
Leadenhall Insurance

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) zawodowej w Leadenhall Insurance adresujemy do niemal wszystkich profesji. Z ochrony mogą korzystać przedstawiciele ponad 250 profesji - zarówno powszechnych, jak i mniej lub bardziej niszowych specjalizacji.

Reprezentanci niektórych zawodów mają obowiązek zakupu ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności w swojej branży (np. zarządcy nieruchomości czy księgowi).

Tylko niektóre profesje muszą się ubezpieczyć, ale przedstawiciele setek innych zawodów powinni to zrobić. Polisa daje spokój w pracy i wymierne wsparcie finansowe w razie roszczenia od niezadowolonego klienta czy partnera biznesowego.

Sprawdź, jakie specjalizacje znajdują się na naszej ubezpieczeniowej liście!

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Kto może ubezpieczyć się w ramach polisy OC zawodowej?
 1. Jak działa ubezpieczenie OC dla specjalistów?
 2. Ile rocznie kosztuje ochrona?

Przykłady zawodów, które mogą korzystać z OC zawodowej

Pełna lista profesji, które ubezpieczamy, znajduje się na tej stronie. Sprawdź koniecznie, czy jest na niej Twój zawód.

A poniżej prezentujemy 9 zawodów z różnych branż wraz z przykładowymi błędami, które mogą przydarzyć się w pracy ich przedstawicielom.

 1. Arbiter - jeżeli arbiter wyda nieprawidłowe orzeczenie w sporze, jedna ze stron będzie pokrzywdzona i może wysunąć wobec niego roszczenie finansowe. Powód do tego daje również zarzut stronniczości lub niestaranność w ocenie dokumentów przed wydaniem orzeczenia.
 2. Biegły sądowy - praca biegłego wymaga obiektywizmu i drobiazgowości w prowadzeniu badań i analiz. Jeżeli tego zabraknie, przygotowana ekspertyza może być błędna i wpłynąć na przebieg procesu.
 3. Tłumacz symultaniczny - błędne tłumaczenie ważnych dokumentów może prowadzić do nieporozumień i wynikających z nich strat finansowych. To mocna podstawa do roszczenia wobec tłumacza. Podobnie ujawnienie przez niego poufnych informacji.
 4. Specjalista poradnictwa dla rodzin - porady oparte na nieodpowiednich rozwiązaniach, mogą pogłębić rodzinne problemy. Kłopotów doradcy może także przysporzyć naruszenie tajemnicy zawodowej.
 5. Konsultant Feng Shui - jeżeli konsultant Feng Shui podpowie klientom rozwiązania niezgodne ze specyfiką budynku, naraża się na roszczenie z ich strony.
 6. Trener personalny i instruktor ds. fitness - ryzyko popełnienia błędu jest w tym zawodzie bardzo duże. Trener może przecież zaproponować przeprowadzenie niebezpiecznych i niewłaściwych ćwiczeń, które doprowadzą u klienta do kontuzji. Opłakane skutki może też przynieść brak nadzoru nad klientem w czasie ćwiczeń. 
 7. Coach ds. rozwoju zawodowego – w tym zawodzie nietrudno o błędne poprowadzenie karierą klienta, co spowoduje u niego straty finansowe. Takie sytuacje mogą obciążać coacha.
 8. Artysta malarz - przykładem błędu w zawodzie malarza jest plagiatowanie cudzych pomysłów lub całych dzieł sztuki. A także sprzedaż obrazu jako oryginału, choć był kopią.
 9. Specjalista ds. zarządzania ryzykiem - nieprawidłowa ocena ryzyka, jeżeli doprowadzi do podjęcia błędnej decyzji, to potencjalny powód do roszczenia wobec specjalisty. Koszty tego typu błędów potrafią być olbrzymie!

Czym jest ubezpieczenie OC zawodowe w Leadenhall?

Ubezpieczenie OC zawodowe w Leadenhall chroni Cię przed finansowymi konsekwencjami błędów i niedopatrzeń popełnionych w trakcie wykonywania Twojego zawodu.

Polisę mogą wykupić osoby wykonujące wolne zawody w dowolnej formie prawnej, zarówno na własny rachunek, jak i w ramach spółek.

Jak już wiesz, ofertę kierujemy do najszerszej na polskim rynku listy profesji, wśród których znajdują się m.in. lekarze, adwokaci, architekci, inżynierowi, rzeczoznawcy ubezpieczeniowy czy przedstawiciele mediów. Zakres ochrony obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzenia działalności zawodowej.

Nasz produkt dzieli się na dwie sekcje, które zabezpieczają Cię przed nieplanowanymi zdarzeniami - to m.in.:

 • błędy w sztuce i rozmaite niedopatrzenia,
 • niedopełnienie obowiązków, które wynikają z umowy,
 • utrata dokumentów i naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych,
 • naruszenie praw własności intelektualnej czy zachowania poufności,
 • oszczerstwo, zniesławienie czy pomówienie.

Polisa może być także wsparciem na wypadek konieczności pokrycia kosztów obrony w postępowaniach karnych, karno-skarbowych lub administracyjnych.

Skład za OC zawodowe w Leadenhall Insurance zaczyna się od 402 zł za roczną ochronę.

Ostateczna cena zależy przede wszystkim od:

 • charakterystyki prowadzonej działalności (profesji),
 • przychodów,
 • wysokości sumy gwarancyjnej (górna granica ochrony to nawet 2 mln zł!).

Jeżeli Twój zawód kwalifikuje się do ubezpieczenia, skontaktuj się z nami, żeby skomponować i kupić ochronę, której potrzebujesz.

Pamiętaj, że u nas skorzystasz z ochrony, której prestiż i jakość gwarantuje największy rynek ubezpieczeniowy na świecie (Lloyd’s Insurance Company). Polisę możesz zawrzeć online – bez potrzeby osobistego kontaktu. 

W ten sposób zapewnisz sobie zawodowy spokój, bo ochronisz się przed finansowymi konsekwencjami błędów, które mogą się przecież przytrafić każdemu. Pamiętaj, że większa pomyłka może postawić Twoją działalność w sytuacji być albo nie być...

Autor

Leadenhall Insurance

View source version:
Source:

Dokumenty

No items found.
WSZYSTKIE WPISY