WSZYSTKIE WPISY

Pracujesz w finansach, nieruchomościach albo branży IT?

6.9.2023
,
Leadenhall Insurance

Księgowi, informatycy, zarządcy nieruchomości – te profesje są podatne na popełniania błędów w pracy. Materia, z jaką pracują, wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Newralgiczne dane, prowadzenie księgowości, zarządzanie podatkami – tu czasem jeden błąd może spowodować mnóstwo problemów i stresu. A najgorsze, że może też bardzo dużo kosztować w stricte finansowym sensie.

Ubezpieczenie kosztuje znacznie mniej niż konsekwencje błędu w pracy!

Z tekstu dowiesz się: 

 1. Czego dotyczy ubezpieczenie OC zawodowe?
 2. Do których profesji jest skierowane?
 3. Jakie 7 kosztów sądowych możesz ponieść?
 4. Za jakie błędy odpowiadasz?

Polisa na błędy 

Nie myli się ten, kto nic nie robi – w Leadenhall Insurance doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. Dlatego oferujemy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) zawodowej. Mogą one chronić przedstawicieli ponad 200 profesji. To zawody, które pracują z bazami danych klientów, opiekują się ich finansami i wykonują dla nich przeróżne usługi. W zależności od wybranego wariantu, umowa ubezpieczeniowa dotyczy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej czy naruszenia przepisów RODO i tzw. szkód cyber. 

Przykłady profesji, które obejmują ubezpieczenia OC zawodowej w Leadenhall?

 • Konsultant IT świadczący usługi informatyczne, niezależnie od formy zatrudnienia. Dotyczy to osób, które zajmują się tworzeniem oprogramowania oraz zarządzaniem projektami informatycznym (m.in. programista, administrator sieci, tester lub project manager).
 • Zarządca nieruchomości, niezależnie od formy umowy.
 • Księgowy, doradca podatkowy lub podmiot uprawniony do wykonywania czynności podatkowych, czyli osoby zajmujące się prowadzeniem cudzych finansów.
 • Pośrednik nieruchomości prowadzący biura pośrednictwa obrotu nieruchomościami lub wykonujący takie usługi na podstawie umowy o pracę lub zlecenie.

Jakie koszty mogą na Ciebie czekać w sądzie?

Ubezpieczenie pokryje finansowe skutki błędów popełnionych przy świadczeniu usług w Twojej profesji. Polisa zapewnia pokrycie kosztów obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądem każdej instancji. Można ją dopasować indywidualnie do swoich potrzeb i wybrać odpowiednią sekcję, dookreślając szczególne potrzeby ochrony przed ewentualnym błędem podczas pracy. 

Twoja sprawa trafia do sądu. 7 kosztów, które możesz zapłacić, jeśli nie masz polisy

Koszty związane ze sprawą w sądzie mogą się różnić w zależności od rodzaju sprawy i lokalnych przepisów prawnych. Oto ogólny wykaz potencjalnych kosztów z tym związanych:

 • Opłata sądowa – podstawowa opłata pobierana przez sąd za wszczęcie sprawy i prowadzenie postępowania. Opłata będzie się różnić w zależności od rodzaju sprawy, wartości roszczenia i jurysdykcji.
 • Opłaty związane z dokumentacją sądową – w niektórych przypadkach konieczne jest składanie różnych dokumentów i wniosków w sądzie. Za wiele z nich należy uiścić opłatę.
 • Opłata za adwokata lub pełnomocnika – za skorzystanie z ich usług należy opłacić honorarium.
 • Koszty ekspertyz i dowodów – jeśli w ramach sprawy trzeba przeprowadzić ekspertyzę lub zebrać inne dowody, może się to wiązać np. z koniecznością opłacenia wynagrodzenia biegłych, analiz laboratoryjnych czy tłumaczenia dokumentów.
 • Koszty postępowania sądowego – podczas procesu mogą wystąpić koszty związane z przesłuchaniami, sporządzaniem protokołów, stenografią, wynajmem sali sądowej.
 • Koszty związane z wezwaniem świadków – jeśli konieczne jest wezwanie świadków, dojdą koszty związane z ich podróżą, zakwaterowaniem i dietami.
 • Koszty związane z odwołaniem – jeśli strona odwołuje się od wyroku, wystąpią koszty związane ze złożeniem apelacji oraz prowadzeniem postępowania przed sądem wyższej instancji.

Inne sytuacje, w których pomoże Ci polisa OC zawodowej

Popełnienie błędu w pracy to zawsze stresująca sytuacja. Jego ewentualne konsekwencje – sprawa w sądzie i związane z nią koszty – dodatkowo mogą ten stres spotęgować. Polisa OC zawodowej w Leadenhall działa jak antidotum, bardzo poprawiając Twoje poczucie bezpieczeństwa. I to również tego finansowego, bo odciąży Cię od rozmyślania, z jakich oszczędności pokryć zobowiązania. 

Ubezpieczenie OC zawodowe w Leadenhall pokrywa koszty: 

 • obrony, dochodzenia bądź ugody w sądzie, 
 • naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy – otrzymasz zwrot wszelkich kwot (z włączeniem kosztów i wydatków poniesionych przez poszkodowanego) za nieumyślne naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy,
 • oszczerstw, zniesławienia lub pomówienia – ubezpieczyciel zwróci Ci wszelkie kwoty, które zapłacisz w efekcie oszczerstwa,
 • naruszenia praw własności intelektualnej – za nieumyślne naruszenie praw autorskich, projektowych, zastrzeżonego znaku handlowego lub patentu,
 • odpowiedzialności w ramach wspólnego przedsięwzięcia – m.in. uchybień popełnionych w związku z wykonywaniem umowy joint venture,
 • utraty dokumentów (w tym danych elektronicznych) – polisa pokryje koszty naprawy, wymiany lub odtworzenia dokumentów, które uległy nieumyślnemu zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie (pomimo wykonanych poszukiwań),
 • pokrycia kosztów obrony w postępowaniu karnym, karno-skarbowym lub administracyjnym, 
 • pokrycia skutków rażącego niedbalstwa.

Ważna informacja: ubezpieczyciel zwróci Ci nawet koszty dojazdów, jeżeli rozprawa odbywa się poza Twoim miejscem zamieszkania.

Autor

Leadenhall Insurance

View source version:
Source:

Dokumenty

No items found.
WSZYSTKIE WPISY