WSZYSTKIE WPISY

Świadczenie z ubezpieczenia na życie. O czym powinniwiedzieć uposażeni?

20.3.2024
,
Leadenhall Insurance

Ubezpieczenie na życie to inwestycja w bezpieczeństwo finansowe Twoich bliskich na wypadek Twojej śmierci. Sprawdź, kto i na jakich zasadach może otrzymać pieniądze z polisy?

O tym przeczytasz w tym artykule:

 1. Czym jest ubezpieczenie na życie?
 2. Dlaczego warto mieć ubezpieczenie na życie?
 3. Kim są uposażeni?
 4. Co uposażeni powinni wiedzieć o polisie na życie?

Czym jest ubezpieczenie na życie?

Polisa na życie to umowa pomiędzy ubezpieczającym (osobą, która kupuje polisę) a ubezpieczycielem.

Zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do wypłaty świadczenia uposażonym po śmierci ubezpieczonego (czyli osoby, dla której kupowana jest ochrona – to niekoniecznie ubezpieczający!).

Wartość świadczenia określa suma ubezpieczenia. Jest ustalana w umowie i może być wypłacona w jednorazowej transzy lub w ratach.

Ubezpieczenie na życie to ważny element zabezpieczenia finansowego rodziny w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony w ramach polis na życie, a także różnice pomiędzy poszczególnymi produktami Leadenhall, znajdziesz na tej stronie.

Przejrzyj naszą ofertę, żeby dowiedzieć się więcej o tej kategorii ubezpieczeń.

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie na życie?

Tego rodzaju ochrona może być kluczowym elementem zabezpieczenia finansowego bliskich na wypadek śmierci „głowy” rodziny.

Ubezpieczenie na życie oznacza korzyści, ponieważ:

 • Zapewnia środki na utrzymanie rodziny. Świadczenie z polisy pomaga w pokryciu bieżących wydatków – m.in. w opłaceniu czynszu, opłaceniu zakupów, edukacji dzieci itp.
 • Umożliwia spłatę zobowiązań. Ubezpieczenie może pokryć spłatę kredytów, leasingów, należności wobec kontrahentów czy pracowników i innych zobowiązań finansowych.
 • Chroni przed problemami prawnymi. Świadczenia z polisy są wolne od podatku od darowizn i nie stanowią masy spadkowej. Oznacza to, że bliscy otrzymają pieniądze bez względu na skomplikowane procedury spadkowe.

Ubezpieczenie warto dopasować do swoich potrzeb, które wynikają m.in. z wieku, sytuacji materialnej czy rodzinnej. Na pewno warto chronić się na odpowiednio wysoką kwotę. Co to oznacza? Podam przykład jednej z umów zawartych z nami w ramach produktu Leadenhall LifeUp. 45-letni przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wykupił indywidualne ubezpieczenie na wypadek śmierci na kwotę 2 mln zł za 298 zł miesięcznie przy umowie zawartej na 5 lat. Jak ocenił, taka suma ubezpieczenia zabezpiecza jego rodzinę przed problemami finansowymi w przypadku jego śmierci mówi Renata Kudła-Rajca, Menadżer Zdalnych Koordynatorów Sprzedaży w Leadenhall Insurance.

Kto otrzyma pieniądze z ubezpieczenia? Kilka zdań o uposażonych

Przy podpisywaniu umowy wskazujesz, kto otrzyma pieniądze po śmierci – Twojej (jeżeli ubezpieczasz siebie) lub innej ubezpieczonej osoby (jeżeli kupujesz polisę dla kogoś).    

Uwaga: wybrana osoba musi być wskazana za zgodą ubezpieczonej osoby!

Może to być jakakolwiek osoba fizyczna, niezależnie od stopnia pokrewieństwa z osobą, którą chroni polisa. Najczęściej do umowy wpisywana jest najbliższa rodzina: mąż, żona lub dzieci.

W przypadku braku osoby uposażonej, wypłata świadczenia ma miejsce według następujących zasad:

 • w pierwszej kolejności wypłata trafia na konto uposażonego zastępczego (jeżeli taka osoba jest wpisana w polisie),
 • w razie braku takiej osoby świadczenie przypada mężowi lub żonie ubezpieczonego (zgodnie ze stanem na dzień jego śmierci i pod warunkiem, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych),
 • gdy takiej osoby nie ma, środki są rozdzielane równo między dzieci ubezpieczonego (co ważne, także dzieci uznane i adoptowane),
 • jeśli i to jest niemożliwe, świadczenie przypada spadkobiercom w proporcjach, które odpowiadają ich udziałom spadkowym.

Warto dodać, że w każdej chwili można zmienić osobę uposażoną – robi to ubezpieczony lub za jego zgodą ubezpieczający.

W tym miejscu warto zrobić jedno zastrzeżenie: prawo do świadczeń nie przysługuje osobom, które umyślnie przyczyniły się do śmierci ubezpieczonego.

Co uposażeni powinni wiedzieć o ubezpieczeniu na życie?

Kilka spraw jest bardzo istotnych z punktu widzenia uposażonych. Powinni oni nie tylko wiedzieć, że należy im się świadczenie, ale też na jakich dokładnie zasadach.

Poniżej 4 kluczowe sprawy dla uposażonych w ubezpieczeniu na życie.

 • Jak ubiegać się o wypłatę świadczenia. Po śmierci ubezpieczonego, uposażeni składają do ubezpieczyciela wniosek o wypłatę świadczenia. Powinien zawierać niezbędne dokumenty, m.in. akt zgonu, akt małżeństwa (jeżeli dotyczy) i inne dokumenty potwierdzające tożsamość i prawo do świadczenia.
 • Jakie są terminy wypłaty świadczenia. To zależy od ubezpieczyciela – np. w Leadenhall w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia informujemy o dalszym przebiegu procesu likwidacji szkody.
 • Czy pieniądze są obłożone podatkiem. Świadczenia z ubezpieczenia na życie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Czy pieniądze stanowią masę spadkową. Nie, świadczenia z ubezpieczenia na życie nie stanowią masy spadkowej i nie podlegają działowi spadkowemu.

Jeżeli masz pytania na temat ubezpieczenia na życie – odezwij się, chętnie porozmawiamy

Autor

Leadenhall Insurance

View source version:
Source:

Dokumenty

No items found.
WSZYSTKIE WPISY