WSZYSTKIE WPISY

W tych sytuacjach przydała się polisa OC dla księgowych?

14.3.2024
,
Leadenhall Insurance

Pomyłki mogą księgowych dużo kosztować. Jak dużo? Pokazujemy to na przykładach szkód, zgłoszonych w Leadenhall z ubezpieczenia OC zawodowej dla branży księgowych i doradców podatkowych.

Z artykułu dowiesz się: 

  1. Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez księgowych? 
  2. Jakie mogą być konsekwencje błędu? 
  3. Jak działa ubezpieczenie OC dla księgowych?
  4. Na jakie sumy najczęściej ubezpieczają się księgowi?

Czego najczęściej dotyczą błędy księgowych? 

Przepisy podatkowe są skomplikowane i podlegają częstym zmianom, co w natłoku bieżącej pracy może prowadzić do błędu.

Każda taka sytuacja niesie to ryzyko finansowe zarówno dla klienta firmy księgowej, jak i dla niej samej.

Jakie błędy najczęściej popełniają księgowi?

Sporo pisaliśmy o tym w tym tekście. Tu więc tylko „szybkie” przypomnienie głównych kategorii pomyłek, które przytrafiają się księgowym.

  • Nieterminowe złożenie deklaracji podatkowych - księgowi muszą dostosowywać się do ściśle określonych terminów związanych z deklaracjami podatkowymi klientów. Zbyt późne złożenie deklaracji może skutkować wysokimi karami finansowymi. 
  • W wyniku niedopełnienia obowiązków podatkowych, klient może stracić zwolnienie z obowiązku płacenia składek ZUS lub dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
  • Błędy w deklaracjach PIT - drobne pomyłki w rocznych deklaracjach podatkowych prowadzą do konieczności złożenia korekty, co wiąże się z dodatkowymi kosztami dla klienta.
  • Niedopełnienie obowiązków zgłoszeniowych - przykładem może być przekroczenia limitu wartości sprzedaży i niezgłoszenia tego faktu w odpowiednim terminie. Tego typu uchybienia prowadzą do konieczności zapłaty odsetek oraz innych konsekwencji finansowych.

Jakie mogą być konsekwencje błędu? 

Krótko mówiąc: bardzo poważne. Żeby jednak nie posługiwać się ogólnikami, zerknij na kilka poniższych historii.

One świetnie pokazują, dlaczego ubezpieczenie OC to w przypadku księgowych konieczność.

Mamy na myśli nie tylko obowiązkową ochronę z limitem do 10 tys. euro, ale bardziej kompleksowy produkt z wysokimi sumami gwarancyjnymi i szerokim zakresem ryzyk (o konstrukcji polisy w Leadenhall piszemy nieco niżej).

Przykład 1. Zagubione faktury i milionowa niedopłata VAT

Pracownik firmy księgowej nie uwzględnił w rozliczeniach prawie 190 faktur na samochody, co spowodowało u jednego z klientów niedopłatę podatku VAT w wysokości prawie 4 mln zł i konieczność zapłaty prawie 200 tys. zł odsetek.

Po pół roku błąd został wykryty, a zaległe podatki wraz odsetkami zapłacone. Firma księgowa otrzymała od swojego klienta roszczenie z żądaniem zwrotu równowartości nałożonych przez Urząd Skarbowy odsetek.

Jej właściciel korzystał z polisy OC zawodowej z sumą gwarancyjną do 100 tys. zł. Ubezpieczyciel przejął roszczenie do tej kwoty i wypłacił pełne odszkodowanie.

Przykład 2. Utrata dofinansowania z PFRON-u

Firma zatrudniła pracownika z niepełnosprawnością, ale jej biuro rachunkowe nie zgłaszało go w co miesiąc składanym do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wniosku INF-D.

Z tego powodu firma straciła 4-miesięczne dofinansowanie do pensji tego pracownika.

Biuro rachunkowe korzystało z polisy OC, która obejmowała ryzyka z zakresu ubezpieczeń społecznych i doradztwa kadrowego. Ubezpieczyciel wypłacił 9 tys. zł jako zwrot utraconej dopłaty z PFRON-u.

Przykład 3. Przez ten błąd ZUS dopatrzył się 3-letnich zaległości w składach

Osoba prowadząca biuro rachunkowe zgłosiła klienta do ubezpieczeń społecznych w sposób niezgodny z przepisami.

Ubezpieczonemu nie przysługiwała "ulga na start" i preferencyjne składki ZUS, ponieważ w przeszłości prowadził działalność gospodarczą, a od jej zamknięcia nie minęło jeszcze 60 miesięcy. 

U klienta powstały niemal 3-letnie zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Biuro rachunkowe korzystało z OC z ochroną na wypadek błędów w doradztwie - poszkodowany klient otrzymał dzięki temu 9,5 tys. zł zwrotu za odsetki od zaległości w płaceniu składek.

Przykład 4. Kilka tysięcy złotych za pokrycie kosztów obrony

Firma księgowa nie uwzględniła wszystkich transakcji w zgłoszeniu podatkowym swojego klienta, ponieważ nie miała pełnej dokumentacji.

Gdy otrzymała brakujące dokumenty, skorygowała zgłoszenie.

Pomimo tego jej klient został oskarżony o niedoszacowane na ponad 1,6 mln zł deklaracje podatkowe.

Firma księgowa nie zgodziła się z wyrokiem i zwróciła się do ubezpieczyciela o pokrycie kosztów obrony w ramach ubezpieczenia OC - wypłata wyniosła 6 tys. zł.

Jak działa ubezpieczenie OC dla księgowych?

Krajowe prawo nakłada na firmy świadczące usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych obowiązek zakupu ubezpieczenia OC, ale wymaga ochrony na poziomie zaledwie 10 tys. euro. Ta kwota wystarcza na pokrycie tylko stosunkowo niewielkich roszczeń.

Na szczęście ochronę można dobrowolnie zawrzeć w o wiele wyższym limicie. W Leadenhall ubezpieczenie OC może pokryć konsekwencje Twojego błędu o wartości nawet 5 mln zł.

Z naszego doświadczenia wynika, że księgowi ubezpieczają się najczęściej na sumy w przedziale od 50 do 100 tys. zł.

Choć te kwoty przewyższają minimalne wymagania ustawowe, to w praktyce mogą być wciąż niewystarczające w odniesieniu do potencjalnych roszczeń.

Spójrz, co obejmuje ochrona:

  • następstwa pomyłek i uchybień podczas świadczenia usług księgowych i rozliczeń podatkowych, 
  • odszkodowania np. za naruszenie praw własności intelektualnej, niezachowanie tajemnicy zawodowej, utratę dokumentacji oraz koszty związane z postępowaniami cywilnymi, karnymi, skarbowymi i administracyjnymi.

Ubezpieczenie można również rozszerzyć o sprawy związane z rozliczeniami kadrowymi i płacowymi, systemem ubezpieczeń społecznych, przestrzeganiem RODO, cyberatakiem, jak również pokrycie kosztów obrony przed sądem w przypadku procedury związanej z osobistą odpowiedzialnością karno-skarbową.

Co ważne, jeżeli Twoi klienci działają za granicą, nasza polisa zadziała także poza Polską. Uznajemy świadczenie usług na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Na tej stronie znajdziesz szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony w ubezpieczeniu OC zawodowej dla księgowych i doradców podatkowych.

Koniecznie zapoznaj się z tymi informacjami!

Autor

Leadenhall Insurance

View source version:
Source:

Dokumenty

No items found.
WSZYSTKIE WPISY