WSZYSTKIE WPISY

Za co utrzymać się po utracie dochodu?

19.6.2023
,
Leadenhall Insurance

Utrata zdolności do wykonywania zawodu równa się utracie głównego źródła utrzymania. Państwo oferuje w takiej sytuacji kilka rodzajów pomocy. One jednak mogą nie wystarczyć na pokrycie wszystkich kosztów życia oraz leczenia. Co zrobić, gdy pomoc socjalna to za mało?

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Czym jest utrata dochodu?
 2. Ile pieniędzy oferuje państwo w przypadku utraty dochodu?
 3. Czym jest ubezpieczenie od utraty dochodu i jakie odszkodowanie gwarantuje?
 4. Czy warto ubezpieczyć się od utraty dochodu?

Czym jest utrata dochodu?

Utrata dochodu to w ubezpieczeniach sytuacja, w której z powodu choroby lub po wypadku zostajesz bez zdolności do wykonywania pracy. Krótko mówiąc – Twój stan zdrowia nie pozwala Ci na  samodzielne zarabianie pieniędzy.

Pamiętaj jednak, że niezdolność do pracy to termin używany w różnych kontekstach. Jej definicja może się różnić w zależności od tego, kto ją stworzył. Towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej mają własne wytyczne dotyczące niezdolności do pracy i opierają się na różnych kryteriach. Takich jak stopień niepełnosprawności lub skutki wpływu stanu zdrowia na ogólną zdolność do pracy. Inaczej wygląda to również w przypadku państwowych jednostek organizacyjnych.

Poniżej przedstawiamy Ci dwa przykłady definicji tego pojęcia, aby zobrazować te różnice. Jedna pochodzi z ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) utraty dochodu w Leadenhall, a druga z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

W Leadenhall całkowita niezdolność do pracy oznacza, że nie jesteś w stanie wykonywać zawodu konkretnie wskazanego na polisie. Czyli „Twojego” zawodu, który dotychczas pozwalał Ci na utrzymanie. Niezdolność może mieć charakter okresowy lub trwały.

Zgodnie z definicją ZUS-u całkowita niezdolność do pracy oznacza, że wykazujesz całkowity lub częściowy brak zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej.

O wiele korzystniejsza jest dla Ciebie pierwsza definicja, która pozwala Ci na otrzymanie świadczenia w związku z brakiem możliwości wykonywania konkretnej pracy. Dzięki temu możesz otrzymać pieniądze z ubezpieczenia, a w miarę możliwości zarabiać dodatkowo w inny sposób.

Ile pieniędzy oferuje państwo w przypadku utraty dochodu?

Warto zorientować się, w jakich sytuacjach i jakie świadczenia należą Ci się w sytuacji, gdy utracisz źródło utrzymania. Poniżej kilka świadczeń należnych osobom w przypadku utraty zdolności do pracy.

 • Zasiłek chorobowy – wynosi 80% wynagrodzenia, w przypadku, gdy prowadzisz działalność gospodarczą, procent ten jest obliczany z przeciętnego rocznego dochodu. Zasiłek można pobierać maksymalnie do 182 dni.
 • Świadczenie rehabilitacyjne – należy się wtedy, gdy po półrocznym leczeniu nadal nie odzyskasz zdolności do pracy; przysługuje jednak tylko wtedy, gdy dalsze leczenie rokuje możliwość powrotu to aktywności zawodowej. Wypłacane jest do 12 miesięcy i wynosi 90% lub 75% zasiłku chorobowego.
 • Zasiłek wyrównawczy – jest to różnica między przeciętnym wynagrodzeniem rocznym a obniżonymi zarobkami z powodu rehabilitacji. Działa wówczas, gdy jesteś w stanie częściowo wykonywać obowiązki zawodowe, do 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia.
 • Jednorazowe odszkodowanie – wypłacane jest tylko w przypadku wypadku w pracy lub choroby zawodowej. W marcu 2023 r. odszkodowanie wynosiło niespełna 20 tys. Przy całkowitej niezdolności do pracy.
 • Renta z tytułu niezdolności do pracy – przeznaczona dla osób niemogących wykonywać żadnej pracy zarobkowej. Wyliczana jest indywidualnie przez ZUS. Kwota minimalna to niecałe 1200 zł w przypadku całkowitej niezdolności do pracy i 75% tej kwoty w przypadku okresowej.

Jak widzisz, państwo oferuje kilka wariantów pomocy, jednak są one mocno ograniczone zarówno pod względem wysokości świadczenia, jak i czasu, przez który może być ono pobierane.

Czym jest ubezpieczenie od utraty dochodu i jakie świadczenie gwarantuje?

Ubezpieczenie od utraty dochodu w Leadenhall ma na celu wsparcie finansowe w przypadku całkowitej, okresowej lub trwałej utraty zdolności do pracy w zawodzie wskazanym w polisie – tym, który wykonujesz na co dzień.

Gdy w wyniku wypadku lub choroby utracisz dotychczasowe zarobki, Leadenhall każdego miesiąca wypłaci Ci 65% procent Twoich przychodów. Okres wypłaty świadczeń może trwać do 5 lat. Składka to ok. 1,5% rocznych przychodów.

Przykład:

Twój miesięczny przychód

10 tys. zł

Świadczenie miesięczne w przypadku niezdolności do pracy

6,5 tys. zł

Świadczenie, jakie otrzymasz w ciągu roku

78 tys. zł

Składka roczna

1,6 tys. zł

Czy warto ubezpieczyć się od utraty dochodu?

Jak widzisz, pomoc państwa w przypadku niezdolności do pracy jest ograniczona – zarówno czasowo, jak i pod względem wypłacanych sum. Do tego dochodzą długie procedury i szereg wytycznych, które musisz spełnić, by otrzymać wsparcie finansowe. 

Jeżeli wybierzesz ubezpieczenie od utraty dochodu Leadenhall, zyskasz:

 • stabilność finansową na zbliżonym do dotychczasowego poziomie (wypłata przez okres nawet 60 miesięcy),
 • możliwość skupienia się na powrocie do zdrowia,
 • sumę ubezpieczenia do nawet 10 mln zł,
 • wiele dodatkowych świadczeń, np. pobyt w szpitalu, koszty leczenia, czy przystosowania do życia z niepełnosprawnością,
 • ubezpieczenie obowiązujące na całym świecie,
 • możliwość dopasowania zakresu Twoich potrzeb.

Autor

Leadenhall Insurance

View source version:
Source:

Dokumenty

No items found.
WSZYSTKIE WPISY