Become our partner

Join thousands of agents offering Leadenhall specialist insurance solutions.

Customer Service

We work from Monday to Friday from 8:00 to 16:00.

Jan Młynarczyk

Customer Service Specialist

Michał Wężowicz

Customer Service Specialist

Leadenhall Insurance S.A.

ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa
NIP: 521-354-46-08
REGON: 142070660
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000340229 NIP: 521-354-46-08, REGON: 142070660 Kapitał akcyjny 207.992,00 złotych opłacony w całości.