WSZYSTKIE WPISY
WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI

Leadenhall Insurance ulepsza ubezpieczenie od utraty dochodu

1.2.2024
,
Leadenhall Insurance

Leadenhall Insurance ulepsza ubezpieczenie od utraty dochodu

  • Od 1 lutego 2024 r. Leadenhal lInsurance oferuje ubezpieczenie od utraty dochodu i NNW na nowych zasadach.
  • Firma zmienia zasady wpływu historii chorób klienta na odpowiedzialność z polisy i wprowadza niezależność świadczeń z tytułu czasowej i trwałej niezdolności do pracy.
  • Podstawowym elementem ochrony pozostaje świadczenie w wysokości do 65% miesięcznych przychodów, należne gdy klient utraci czasowo zdolność do zarobkowania

Leadenhall Insurance, który działa jako MGA i Coverholder rynku Lloyd’s, wprowadza zmiany w jednym ze swoich sztandarowych produktów - ubezpieczeniu od utraty dochodu i NNW. Od lutego oferuje go na bardziej przejrzystych i korzystnych dla Ubezpieczonych zasadach.Ubezpieczenie w nowym kształcie firma skieruje nie tylko do wszystkich nowych klientów, ale także do dotychczasowych, przy okazji odnowienia polisy.

 

- Najważniejszą zmianą jest odświeżenie zasad pre-existing conditions exclusion (pre-ex) - czyli wyłączenia następstw chorób i wypadków, które miały miejsce przed zawarciem ubezpieczenia. Od teraz, wyłączenie to odnosi się tylko do historii medycznej z ostatnich 36 miesięcy poprzedzających okres ubezpieczenia. Dzięki temu proces zawarcia polisy jest bardziej transparentny. Co więcej, jeżeli następstwa choroby lub wypadku zostaną wyłączone z ochrony, bo w tych 36-ciu miesiącach wystąpiły, ale po zawarciu umowy przez kolejne nieprzerwane 24 miesiące nie będą one leczone lub konsultowane, to przy kontynuacji ochrony przestaną być brane pod uwagę i potraktujemy klienta jako wyleczonego. Uznajemy prawo do tzw. zapomnienia choroby, czyli dopuszczamy możliwość jej nawrotu bez ryzyka utraty ochrony – mówi Tomasz Domalewski, dyrektor sprzedaży w Leadenhall Insurance.

 

Druga kluczowa modyfikacja dotyczy wysokości świadczeń z tytułu okresowej i trwałej niezdolności do pracy,które od teraz określane są niezależnie.

 

- Tę zasadę warto opisać na przykładzie. Przyjmijmy, że suma ubezpieczenia z tytułu całkowitej trwałej niezdolności wynosi 1 mln zł, a świadczenie za okresową niezdolność do pracy to 10 tys. zł miesięcznie. Przez 24 miesiące klient będzie otrzymywał tę kwotę,czyli wypłacimy mu świadczenia o łącznej wartości 240 tys. zł. Jeżeli w tym czasie okaże się, że utrata zdolności do wykonywania wskazanej w polisie profesji jest trwała i całkowita, po tych 2 latach otrzyma dodatkowo jednorazowe świadczenie w wysokości 1 mln zł, a nie 760 tys. zł jak dotychczas. Wynika to z faktu, że nie będzie stosowana przy wypłacie świadczeń konsumpcja sumy ubezpieczenia. To mogło budzić frustracje i choć wypłaty z niezdolności trwałej są statystycznie rzadkie, postanowiliśmy być absolutnie transparentni i uczciwi– tłumaczy Rajmund Rusiecki, Prezes Zarządu w Leadenhall Insurance. Ta zmiana na pewno wymaga od nas podwyższonego wysiłku jej komunikowania pośrednikom i naszym klientom przy okazji odnowień polis, a w Leadenhall to proces mocno zautomatyzowany. Ale jesteśmy przygotowani, Szwedzi w ’69 w jedną noc przestawili cały ruch drogowy w kraju z lewostronnego na prawostronny, to i my damy radę – śmieje się prezes Rusiecki znany z zamiłowania do motoryzacji.

 

Jak działa polisa na wypadek niezdolności do pracy?

Ochrona w znacznym stopniu rekompensuje zarobki utracone przez Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby.. Podstawowym – bo znacznie częściej dotykającym klientów - ryzykiem jest całkowita okresowa niezdolność do pracy, czyli sytuacja, w której ubezpieczona osoba po przerwie powraca do wykonywania swojego zawodu. Wypłacane maksymalnie przez 2 lata świadczenie miesięczne, wynosi do 65% średnich miesięcznych przychodów osiąganych bezpośrednio przed zawarciem ubezpieczenia.Polisa może jednak też dodatkowo obejmować dożywotnią niezdolność do pracy w konkretnie wykonywanym zawodzie, wobec orzeczenia której wypłata sięga nawet10-krotności rocznych przychodów.

 

- Suma ubezpieczenia dumnie pokazywana na polisie jest bardzo istotna, ale przy zakupie ochrony gorąco też polecam przyjrzeć się samej definicji niezdolności do pracy, bo ubezpieczyciele różnie do tej kwestii podchodzą. W naszym produkcie dotyczy ona konkretnego, podanego w polisie zawodu, a niezdolności do zarobkowania jako takiej. Wychodzimy z założenia, że jeżeli np. lekarz nie może wykonywać swojej dotychczasowej pracy,to ubezpieczyciel powinien mu to zrekompensować i nie wymagać od niego przekwalifikowania się – podsumowuje Tomasz Domalewski z Leadenhall Insurance.

Autor

Leadenhall Insurance

View source version:
Source:

Dokumenty

No items found.
WSZYSTKIE WPISY
WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI