WSZYSTKIE WPISY
WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI

OC zawodowe dla ponad 250 profesji…

15.6.2023
,
Leadenhall Insurance

OC zawodowe dla ponad 250 profesji… Na liście m.in. coach, projektant wnętrz i specjaliści ds. zgodności z przepisami prawnymi

 • Leadenhall wprowadza ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) zawodowej z najszerszą
  na polskim rynku listą profesji.
 • Z dobrowolnej polisy mogą korzystać przedstawiciele ponad 250 specjalizacji – np. eksperci
  odpowiadający za zgodność procedur z przepisami prawnymi (RODO, AML itp.), trenerzy
  biznesowi i twórcy kampanii reklamowych.
 • Ochrona obejmuje odpowiedzialność za uchybienia powstałe w związku z wykonywaniem usług
  na podstawie umów o pracę, o dzieło, zlecenia czy kontraktu (B2B).
 • Polisa obejmuje koszty obrony w postępowaniu cywilnym, karno-skarbowym i administracyjnym
  oraz roszczenia związane ze zniesławieniem, naruszeniem praw autorskich czy utratą
  dokumentów.

Nowy produkt rozszerza dotychczasowe portfolio ubezpieczeń OC zawodowej oferowanych przez Leadenhall Insurance S.A. Z ochrony mogą skorzystać przedstawiciele ponad 250 profesji przypisanych do 14 obszarów działalności, m.in. szeroko rozumianych usług finansowych, TSL, działalności wydawniczej, doradztwa biznesowego, HR i szkoleń oraz bezpieczeństwa i kontroli jakości.

Tak zwane błędy w sztuce, kosztowne niedopatrzenia czy naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
to ryzyka znane każdej branży. Do tej pory z oferty OC zawodowego korzystają przede wszystkim osoby, na
których ciąży ustawowy obowiązek ubezpieczenia m.in. lekarze, notariusze, architekci i księgowi. W
konsekwencji na rynku istnieje ogromna luka ubezpieczeniowa – tysiącom profesjonalistów z bardzo różnych
dziedzin trudno jest znaleźć ochronę. Z naszego OC mogą skorzystać przedstawiciele większości profesji, na
których ustawa nie nakłada obowiązku ubezpieczenia – od projektantów mody po specjalistów BHP. Produkt
bazuje na rozwiązaniach dostępnych m.in. w Wielkiej Brytanii, gdzie świadomość ubezpieczeniowa w tym
zakresie jest zdecydowanie wyższa – mówi Rajmund Rusiecki z Leadenhall, który działa w Polsce jako
przedstawiciel największego i najstarszego rynku ubezpieczeniowego na świecie - Lloyd’s of London.

Jak działa OC zawodowe?


W ramach polisy ubezpieczyciel przejmuje na siebie finansowe konsekwencje roszczeń o wartości nawet 2 mln zł. Minimalna cena rocznej ochrony zaczyna się od około 400 zł. Zależy ona m.in. od charakteru ziałalności, przychodów oraz wysokości sumy gwarancyjnej.

Każda profesja ma swoją specyfikę, więc błędy w świadczeniu usług różnią się w zależności od charakteru
wykonywanej pracy i branży. Ochrona powinna być dopasowana zarówno do potrzeb project managera, który
nie dochowa obowiązku zachowania poufności, jak i specjalisty ds. marketingu, który naruszy czyjeś prawa
autorskie. Z kolei dziennikarz może dopuścić się pomówienia lub zniesławienia, a np. doradca ds. zarządzania
utracić dokumenty lub nieumyślnie doprowadzić do ujawnienia wrażliwych danych. Te różnice pokazują, że
ubezpieczenie musi mieć uniwersalne zastosowanie – dodaje Tomasz Domalewski z Leadenhall.

Podstawowy wariant ochrony obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzenia działalności zawodowej – to uchybienia powstałe w trakcie pracy wykonywanej w ramach pisemnej umowy o dowolnym charakterze. Polisa jest rozszerzona o pokrycie kosztów obrony, dochodzenia czy ugody w
odniesieniu do wniesionego lub potencjalnego roszczenia. Dotyczy to także kosztów obrony w postępowaniach karnych, karno-skarbowych lub administracyjnych. Do ubezpieczenia kwalifikują się również następujące sytuacje: naruszenie obowiązku zachowania poufności lub praw własności intelektualnej, oszczerstwo, zniesławienie lub pomówienie oraz utrata dokumentów.

Ubezpieczenie OC dla specjalistów można zawrzeć wyłącznie za pośrednictwem niezależnych pośredników –
agentów i brokerów ubezpieczeniowych. Oddajemy w ich ręce możliwość zaoferowania klientom niedostępnego
w Polsce – w takiej skali – ubezpieczenia OC zawodowej. To dla nich szansa na dodatkowy przychód i budowę
bazy klientów w oparciu o nową kategorię produktową – zauważa Rajmund Rusiecki.

Autor

Leadenhall Insurance

View source version:
Source:

Dokumenty

No items found.
WSZYSTKIE WPISY
WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI