WSZYSTKIE WPISY

Ubezpieczenie D&O – polisa dla odpowiedzialnych menadżerów

30.11.2023
,
Leadenhall Insurance

Duża odpowiedzialność w biznesie wymaga odpowiednio dopasowanej i szerokiej ochrony ubezpieczeniowej. Polisa D&O to produkt adresowany do menadżerów wyższego i najwyższego szczebla. Na czym polega?

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Co to jest polisa D&O i kto może z niej skorzystać? 
 2. Za co może odpowiadać członek zarządu spółki?

Co to jest polisa D&O i kto może z niej skorzystać? 

Ubezpieczenie D&O (ang. Directors and Officers) to polisa odpowiedzialności cywilnej, którą firmy wykupują, aby zabezpieczyć się przed stratami finansowymi (m.in. roszczeniami akcjonariuszy, udziałowców, inwestorów, jak również poszkodowanych tzw. osób trzecich), które powstały wskutek błędnych decyzji osób zajmujące kierownicze stanowiska.

W Leadenhall naszą polisę D&O kierujemy w szczególności do:

 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółek akcyjnych,
 • spółdzielni,
 • wspólnot mieszkaniowych,
 • spółek komunalnych,
 • fundacji,
 • stowarzyszeń,
 • instytutów badawczych,
 • spółek wodnych itp.

Ochrona jest więc przeznaczona dla zatrudnionych na kontrakcie lub etacie menadżerów, którzy pełnią kluczowe role w organizacjach i podejmują w ramach posiadanych uprawnień lub pełnomocnictw decyzje zarządcze.

Mogą to być osoby zajmujące m.in. te stanowiska:

 • prezes lub członek zarządu (kadra C-level),
 • przewodniczący lub członek rady nadzorczej,
 • prokurent,
 • dyrektor finansowy, 
 • główna księgowa, 
 • dyrektor zarządzający.

Co ważne, do kręgu ubezpieczonych zaliczają się nie tylko członkowie bezpośredniego kierownictwa firmy, jak również osoby im bliskie, które wraz z nimi ponoszą odpowiedzialność majątkową. To np. współmałżonkowie i spadkobiercy.

Potencjalne odszkodowania w związku z roszczeniami potrafią być ogromne. W Polsce jedną z najgłośniejszych spraw prowadzonych w ramach D&O było zakończone w 2009 roku 15-milionową roszczenie akcjonariuszy wobec władz Huty Szopienice.

Przed jakimi ryzykami chroni polisa D&O?

Z danych WTW zawartych w badaniu „Directors' and Officers' Liability Survey 2023” wynika, że globalnie 7 ryzyk, których najbardziej obawiają się kadry zarządzające to kolejno:

 1. Cyberatak
 2. Utrata danych
 3. Cyberwymuszenia
 4. Ryzyko regulacyjne (w tym zagrożenie grzywnami i karami kary
 5. Oskarżenia w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa
 6. Przekupstwo i korupcja
 7. Organizacja będzie ofiarą przestępstwa

Menadżerowie z Europy – w badaniu wzięły udział także podmioty z Polski – w pierwszej kolejności także obawiają się cyberryzyk. One zresztą się również na czele odpowiedzi respondentów, jeżeli podzieli je się na branże. Wyjątkiem jest jedynie sektor energii i usług komunalnych – tu najwięcej obaw budzą ryzyka klimatyczne.

Ubezpieczenie D&O pozwala pokryć koszty obrony przed sądami każdej instancji. A także wartość odszkodowań, jeżeli muszą one być zapłacone jako konsekwencja błędnego działania czy zaniechania menadżera.

Z polisy mogą być sfinansowane m.in.:

 • koszty poręczeń majątkowych,
 • koszty obrony dobrego imienia,
 • kary cywilne i administracyjnych,
 •  koszty zanieczyszczeń,
 • ochrona aktywów i wydatki niezbędne do pozostania na wolności,
 • koszty dochodzenia. 

Ochrona pozwala także na pokrycie kosztów obrony i odszkodowań podmiotowi, który wysuwa odszkodowanie – np. w sytuacji naruszenia praw pracowniczych. Pozwala to zablokować roszczenia do kadry kierowniczej.

Ubezpieczenie w Lloyd’s Of London dzięki Leadenhall

Leadenhall jest coverholderem rynku Lloyd’s w Polsce. Dzięki temu klienci, zawierając z nami umowę, chronią się w najstarszej instytucji ubezpieczeniowej na świecie.

Ubezpieczenia D&O są dostępne na rynku Lloyd’s od kilkudziesięciu lat i mogą być bardzo precyzyjnie dopasowywane do potrzeb nawet bardzo wymagających klientów, którzy zarządzają biznesami o olbrzymiej skali.

Ochrona składa się z obowiązkowych elementów: odpowiedzialności członka kierownictwa oraz odszkodowania dla spółki. Poza tym może być rozbudowana (dobrowolnie) o takie elementy jak:

 • odpowiedzialność spółki z tytułu czynu bezprawnego pracodawcy,
 • ubezpieczenie kosztów obrony spółki,
 • odpowiedzialność z tytułu czynu bezprawnego dotyczącego programu świadczeń,
 • odpowiedzialność spółki z tytułu obrotu papierami wartościowymi spółki,
 • utraty danych i dokumentów.

Więcej na temat ubezpieczenia D&O pod tym linkiem.

Autor

Leadenhall Insurance

View source version:
Source:

Dokumenty

No items found.
WSZYSTKIE WPISY