|
Dla firmy
|
Komercyjne
|

D&O

Tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi. Ty pomimo ryzka wygrywasz działaniem, bo masz wizję i potrafisz ją urzeczywistniać.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kadry zarządzającej.

Jakość w wydaniu Lloyd's

Szeroki zakres

Wysokie limity

Czy to produkt dla mnie?

Wybierz tę polisę, jeśli zasiadasz w zarządzie, radzie nadzorczej lub pełnisz kluczowe funkcje w spółkach kapitałowych, niezależnie od formy zatrudnienia.
Jeśli odgrywasz podobną rolę w fundacji, stowarzyszeniu, spółdzielni lub zakładzie leczniczym, więc ponosisz osobistą odpowiedzialność za skutki swoich decyzji wobec ich członków, udziałowców, akcjonariuszy, inwestorów.
Także, gdy ponosisz ryzyko zarządzania podmiotem nowo powstałym.

Co daje mi ta polisa?

Ubezpieczenie zapewnia pokrycie kosztów obrony przed sądem każdej instancji, a także odszkodowań, gdy są konsekwencją Twojego błędnego działania lub zaniechania jako członka kadry zarządzającej.

Wiele rozszerzeń zakresu ochrony m.in.:

  • sfinansowanie kosztów poręczeń majątkowych,
  • obrony dobrego imienia,
  • pokrycia kar cywilnych i administracyjnych.

Pokrycie samemu podmiotowi kosztów obrony i odszkodowań np. wobec naruszenia praw pracowniczych, lub związanych z obrotem papierami wartościowymi, by nie kierował roszczeń do kadry zarządzającej.

Jak dopasuję zakres do potrzeb?

Najlepsze ubezpieczenie skomponujesz wybierając odpowiedni zestaw klauzul ubezpieczeniowych od C do G, dodając je do solidnej podstawy obligatoryjnych klauzul A, B i standardowych rozszerzeń.

Dopasowując polisę do indywidualnych potrzeb podmiotu np. w zakresie pokrycia roszczeń:

  • kosztów ochrony prawnej,
  • o czyny bezprawne pracodawcy,
  • w zarządzaniu programem świadczeń (np. PPK),
  • przy emisji papierów wartościowych,
  • o utratę dokumentów,
  • z obszaru jurysdykcji Stanów Zjednoczonych

Ubezpieczając retroaktywnie (wstecznie) roszczenia wynikające ze zdarzeń sprzed rozpoczęcia ochrony, o ile w chwili zawierania umowy nie były Ci znane.

Co zyskuję?

Uzyskasz pokrycie kosztów najlepszych kancelarii prawnych i podatkowych, zwiększając szanse na oddalenie roszczenia lub wygranie sprawy przed sądem, lub pokrycie koniecznych odszkodowań.
Zabezpieczysz swój majątek osobisty, gdyż polisa przejmie ciężar roszczeń z tytułu błędów w zarządzaniu.
Ochronisz majątek nie tylko swój, ale też współmałżonka i spadkobierców.
Prestiż polisy Lloyd’s Insurance Company, reasekurowanej w Syndykatach Lloyd’s – najstarszej instytucji ubezpieczeniowej na świecie.
Umowę zawartą online, podpisaną elektronicznie, bez potrzeby osobistego kontaktu.

Brzmi ciekawie?

Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie pytania i pomogą znaleźć doradcę w Twojej okolicy.
ZNAJDŹ DORADCĘ

Zobacz inne ubezpieczenia dla Ciebie